Jūs atrodaties šeit

AMN - Automātiskā mērierīču nolasīšana

Jaunums!

Piedāvājam izstrādāt tieši jūsu mājai piemērotu AMN sistēmu.

AMN ir AS "RĪGAS SILTUMS" izveidota sistēma, kas automātiski nolasa patēriņa datus no siltuma maksas sadalītājiem (alokatoriem), kā arī ūdens un elektroenerģijas skaitītājiem rēķinu sagatavošanai.

JŪSU IEGUVUMI:

  • nav nepieciešama mērierīču rādījumu ikmēneša iesniegšana, tiek izslēgtas rādījumu nolasīšanas kļūdas,
  • neveidojas konflikti par ikmēneša pārtēriņiem vai zudumiem,
  • jebkurā laikā var saņemt kontroles nolasījumus un papildu informāciju,
  • uzstādot alokatorus uz radiatoriem un regulējot siltuma patēriņu, ietaupījums sasniedz pat 20%,
  • tiek novērsta iespēja ietekmēt skaitītāju rādījumus. 

Apvienojumā ar iekšējo inženierkomunikāciju komplekso apkalpi tā nodrošinās tehnisku problēmu un avārijas situāciju operatīvu risinājumu.

SIA „Rīgas pilsētbūvnieks” bija viens no pirmajiem pārvaldniekiem, kas šo sistēmu ieviesa. Sabiedrisko attiecību vadītājs Ivo Kiršblats norāda:

Rīgas pilsētbūvnieks visos jaunajos projektos paredz automātisko mērierīču nolasīšanu. Tā tiek novērstas problēmas ar zudumiem, tiek nodrošināta datu precizitāte, kā arī iedzīvotājiem vairs nav nepieciešams pašiem iesniegt mērierīču rādījumus. AMN ir 21.gadsimtam atbilstošs risinājums, un es domāju, ka tā ir nākotne arī citiem apsaimniekotājiem.”

Ar automātisko mērierīču nolasīšanas sistēmu rezultātiem var iepazīties sadaļā Energoefektvitāte - "Pētījumi". Uzziniet vairāk, zvanot pa tālruni: 80 0000 90

DZĪVOJAM ĒRTĀK UN TAUPĪGĀK!